Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

  1. PRIVATLIVSERKLÆRING

1.1
Denne privatlivspolitik gælder for Pabst teknik APS’ websted(er) “Websted(er)”, som kan tilgås af forskellige domæner, der ejes og administreres af et Pabst teknik APS i Pabst teknik-koncernen (“Pabst teknik”). Privatlivspolitikken gælder for alle sådanne Websteder.

1.2
Pabst teknik APS er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Denne privatlivsmeddelelse beskriver, hvordan Pabst teknik APS behandler og anvender de personoplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med dette websted, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

1.3
Pabst teknik APS indsamler og opbevarer personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, IP-adresse og telefonnummer, som du afgiver for at få oplysninger fra os. Disse personoplysninger hjælper os med at behandle din anmodning om oplysninger.

1.4
Pabst teknik APS indsamler og opbevarer også personoplysninger, som du afgiver (a) som en del af dine kontooplysninger (hvis relevant) og/eller (b) i forbindelse med dine anmodninger om eller køb af produkter på vores websted (hvor sådanne funktioner findes). Sådanne oplysninger kan omfatte kontaktoplysninger og leveringsoplysninger.

1.5
Ud over ovennævnte brug og formål kan vi også bruge dine personoplysninger til at administrere og forbedre dette websted, til vores interne optegnelser, til statistisk analyse og (hvis relevant) til at gennemføre dine produktordrer og/eller til at kontakte dig vedrørende salg og som en del af vores kunderelationsprocedurer.
1.6
Pabst teknik APS’ indsamling af personoplysninger er baseret på behovet for at udføre de processer, der er angivet ovenfor. I det omfang Pabst teknik APS anvender personoplysningerne til at forbedre dette websted eller til analyse af statistikker, er grundlaget for indsamling af data Pabst teknik APS’ legitime interesse i at foretage sådanne forbedringer og analyser. Sådanne oplysninger kan omfatte registrering af besøg på landingssider, produkter og løsninger.

1.7
De personoplysninger, der indsamles og opbevares, anvendes udelukkende af virksomheder i Pabst teknik-koncernen, bortset fra følgende tilfælde, hvor vi kan videregive oplysningerne til de modtagende parter:
• Når det kræves ved lov;
• Til en køber eller en potentiel fremtidig køber af vores virksomhed, og/eller;
• Til tjenesteudbydere, der er udpeget af Pabst teknik APS, og som leverer tjenester, der er forbundet med vores websteder eller deres funktioner, men kun i det omfang det er nødvendigt for at levere disse tjenester – for eksempel vores leverandør af debetkorttjenester for at behandle dine betalinger via dette websted, udbyder(e) af transporttjenester, så de kan levere de produkter, du køber, og it-tjenesteudbyder( e), som hoster, udvikler og tilbyder support til dette websted.

1.8

Pabst teknik APS vil træffe foranstaltninger for at beskytte alle personoplysninger, der overføres til en sådan tredjepart, eller som er blevet overført til andre lande, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og som angivet ovenfor i privatlivspolitik.

1.9

Pabst teknik APS opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil dataene er indsamlet. Det betyder, at Pabst teknik APS sletter dine personoplysninger, når sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige for at behandle en anmodning, en ordre eller administrere din konto eller vores kundeforhold. Statistikker, der er blevet anonymiseret, kan derefter gemmes.

1.10

Du kan til enhver tid anmode om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger viser denne privatlivspolitik. Du skal dog være opmærksom på, at sletning kan betyde, at Pabst teknik APS ikke kan behandle anmodninger eller ordrer, eller at din konto ophører. Du har ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger fra vores optegnelse. Du har ret til at anmode om en begrænsning af brugen af dine personoplysninger (f.eks. hvis du mener, at dataene er forkerte) eller ophør af brugen af dine personoplysninger (f.eks. med hensyn til brugen af oplysningerne til at forbedre Pabst teknik APS’ websted). Du har ret til at anmode om de personoplysninger, der bruges til at behandle en ordre, til at administrere din konto eller vores kundeforhold i et maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden dataansvarlig. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage.

1.11

Der kan være betingelser eller begrænsninger i dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de specifikke omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.

1.12

Pabst teknik APS, CVR-nr. 33124228 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og anmodninger om udøvelse af dine rettigheder som anført ovenfor skal stiles til Pabst teknik APS, Grønhøjgade 30, 6600 Vejen i en kuvert mærket Att.: Marketing eller via e-mail til Kontakt@pabstteknik.dk

 

(Feb 2022)

Til forsiden Pabstteknik