Lovpligtigt service eftersyn

Lovpligtigt eftersyn

Det er blevet et lovkrav om at få tjekket porte på erhvervsejendomme, da der ellers ville ske ulykker hvis en port ikke er blevet vedligeholdt,

derfor tilbyder vi det lovpligtige eftersyn, så din port overholder Arbejdstilsynets sikkerhedskrav.

Hertil forebygger du dyre driftsstop og større reparationer ved et årligt porteftersyn.

Du kan nemt og hurtigt bestille Pabst teknik efter behov eller i en fast aftale

Du kan nemt lave en fast aftale med Pabst teknik, således at du ikke selv skal holde styr på de kommende porteftersyn.

Vi holder med andre ord styr på både kalenderen og porten med en professionel og grundig service.

Bemærk, at der kan være krav eller behov for skærpet portservice og eftersyn af sikkerhedsmæssige årsager,

hvis din port er af ældre dato, se hvad vi tilbyder indenfor Garageporte og industriporte

Vi råder og vejleder gerne om love og regler om porte, ligesom vi gerne drøfter de forskellige serviceløsninger som vi tilbyder.

Lovpligtigt eftersyn

Kontakt os 24/7

Vi står altid klar til at hjælpe!

Kontakt Pabst teknik